مزایده ضایعات چدن

مزایده ضایعات چدن

  مزایده ضایعات چدن یکی از کارهایی است که امروزه بسیار با آن مواجه می شویم و یا خبرهایی را در رابطه با آن می شنویم. همین خبرهای زیاد باعث شده اند تا افراد بسیاری به منظور به فروش رساندن ضایعات خود به سمت این مزایده ها در حرکت باشند؛…

مزایده ضایعات کامپیوتر

مزایده ضایعات کامپیوتر

ضایعات کامپیوتر به موادی گفته می شود که بسیار سمی اند و باعث ایجاد آلودگی در جو می شوند، بنابراین برای جلوگیری از آلودگی و مسمومیت، این مواد را به صورت مزایده ضایعات کامپیوتر در معرض فروش قرار می دهند. به معنای دیگر، موادی که باعث تولید مواد مسموم در…

Call Now Buttonتماس فوری با ما